Mavo-XL

XL

We noemen onze beroepsgerichte mavo ‘Mavo-XL’. Met het extra praktijkvak heb je namelijk een voorsprong op het mbo vergeleken met andere mavoleerlingen. Je krijgt ook nog eens betere kansen om door te stromen van het mbo naar het hbo. Je leert ook ‘ondernemend’ te zijn op onze mavo. Ook dat maakt onze mavo XL!

Coach

Iedere leerling op onze mavo heeft een coach. Je coach is je eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders.

Maatwerkuren

Als je op de mavo komt, krijg je te maken met maatwerkuren. Niet meteen van het begin, maar ongeveer halverwege het schooljaar. Maatwerkuren zijn uren, waar je je voor moet inschrijven. We helpen je daar natuurlijk bij. Je moet namelijk wel weten waarvoor je je kunt inschrijven en wat het doel is. Misschien vind je een vak moeilijk en wil je in het extra uur vragen stellen aan je docent; misschien wil je je juist verdiepen in het vak; of misschien wil je samen aan het werk aan een project. De keuze is aan jou. De keuzes die je maakt bespreek je altijd met je coach. Maatwerkuren zijn er ook omdat niet iedere leerling even veel tijd nodig heeft om iets te leren.

Geeft je docent van groep 8 een mavo-advies of een mavo/havo-advies dan ben je van harte welkom op onze mavo-XL!

Mavo-XL voor een nog betere aansluiting op mbo

Ongeveer 85% van de leerlingen die slagen voor de mavo, gaat naar het middelbaar beroepsonderwijs (het mbo). Leerlingen die op de middelbare school ervaring hebben opgedaan in een beroepsgericht vak hebben op het mbo een streepje voor. Wij werken samen met het mbo aan een doorlopende leerlijn van mavo naar mbo. Daarna kun je misschien ook nog door naar het hbo.

Op mavo-XL ga je vanaf de eerste klas aan de slag met beroepsvaardigheden. Je leert initiatief nemen, samenwerken, presenteren, ondernemen, luisteren, flexibel zijn, planmatig en zelfstandig werken. Allemaal vaardigheden waar je nu al iets aan hebt, maar natuurlijk ook later in je opleiding of in je beroep.

Beroep

Op onze mavo-XL leer je dus veel over verschillende beroepen. De lessen zijn leuk en afwisselend. Dat komt omdat je praktisch bezig bent. Op de middelbare school zit je al genoeg met je neus in de boeken. Tijdens de lessen op mavo-XL ben je ook actief met je handen aan het werk. Behalve kennismaken met beroepsrichtingen leer je ook belangrijke werknemersvaardigheden.

Loopbaanontwikkeling (LOB)

Vanaf het begin ontwikkel je het gevoel welk beroep echt bij jou past. Dat doe je door middel van opdrachten. Je leert niet alleen in de school, maar ook daar buiten. Dit doe je onder andere door opdrachten uit te voeren in en voor instellingen, bedrijven, et cetera. Natuurlijk bouwen we dit in de loop van de jaren op. In de bovenbouw ga je met grotere opdrachten aan de slag. Na elke opdracht kijk je samen met je coach en je vakdocent terug op wat je geleerd hebt en wat dit kan betekenen voor je keuze na de mavo.

Beroepsvaardigheden is een belangrijk vak. Daarom krijg je dat vijf uur in de week. De naam zegt het al: je maakt kennis met de praktijk en je ontwikkelt je beroepsvaardigheden. Dat doe je door met opdrachten aan de slag te gaan op school en in de praktijk. Je reflecteert op je ervaringen samen met je coach en met je klasgenoten. Stap voor stap ontdek je waar jouw talenten liggen en wat je leuk vindt. Je kunt steeds beter antwoord geven op de vragen ‘wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik. Na vier jaar sluit je bij ons je mavo af met een mavodiploma én met een extra beroepsgericht profiel. Vandaar XL.

 

Bagage voor de beroepspraktijk

Omdat binnen onze school het accent ligt op zelfstandig leren werken, krijg je ook op dit gebied bagage mee. Er verandert veel in de beroepspraktijk. Je kunt hier beter mee omgaan als je geleerd hebt zelfstandig nieuwe vaardigheden te leren en initiatief te nemen. De combinatie van een goede theoretische basis, praktijkgerichtheid en zelfstandig leren werken geeft je goede bagage mee voor je schoolcarrière na Het Stedelijk. We noemen dat ook wel ‘ondernemend leren’.

Theoretische vakken

Je volgt op onze mavo de gewone theoretische vakken zoals Nederlands, wiskunde en Engels. Je slaagt tenslotte voor je mavodiploma met als “XL” een beroepsgericht vak. Je zult merken dat bij ons op school ook de theoretische vakken je vast voorbereiden op het mbo. Met Duits leer je bijvoorbeeld zinnen die in de horeca goed van pas komen en bij Nederlands leer je hoe je een goede sollicitatiebrief schrijft voor je stage of bijbaantje. Wiskunde en rekenen kom je in heel veel beroepen tegen: in de bouw moet je kunnen meten, in de zorg moet je een dosis van medicijnen bepalen en als kok moet je de juiste hoeveelheid ingrediënten afwegen.

Extra Engels en Duits

Omdat we leven in een internationale wereld is het belangrijk dat je goed Engels kunt spreken. Op onze mavo-XL volg je daarom iedere week een uur extra Engels.

Behalve Engels is ook Duits een belangrijke taal in onze regio. Ook op veel mbo-opleidingen is Duits verplicht. Daarom hebben wij de keuze gemaakt om op onze mavo-XL naast Engels alleen Duits aan te bieden en geen Frans. Dat doen we vanaf de tweede klas. Voor dyslectische leerlingen kan dat ook een voordeel zijn.

Praktijkexamen

In de bovenbouw van de mavo doe je naast examen in de theoretische vakken ook examen in een beroepsgericht vak: D&P, dienstverlening en producten. Natuurlijk is dit te weinig om echt een beroep te leren zoals de leerlingen op het vakcollege (die ongeveer 12 uur in de week een praktijkvak volgen). Je leert wel wat de belangrijkste werknemersvaardigheden zijn. Zo bereiden we je beter voor op het mbo. Je ontdekt door de praktijk op mavo-XL beter wat bij jou past en dus ook wat niet zo goed bij je past. Daardoor maak je een betere keuze voor jouw vervolg op het mbo. Natuurlijk kun je ook van de mavo naar de havo!

Van mavo naar havo? Natuurlijk kan dat!

Wil je na de mavo liever naar de havo, dan kan dat! Je moet dan natuurlijk wel aan de voorwaarden voldoen. Het is zelfs mogelijk om tussentijds door te stromen. Het Stedelijk biedt maatwerk. We willen dat jij je talenten zo goed mogelijk benut. Samen zorgen we ervoor dat je het diploma haalt dat past bij jouw niveau!

Lekker bezig in de praktijk

Op mavo-XL verbinden we theorie met de praktijk. Je ervaart bij welke beroepen je je thuis voelt en ook wat niet bij je past. Je krijgt antwoord op de vragen ‘wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?’.

Versterkt engels
Engels is als taal niet meer weg te denken. Om je goed voor te bereiden op een maatschappij waarin je deze taal nodig hebt, krijg je bij ons altijd een uur extra Engels in de week. Daarom spreken we van ‘versterkt Engels’.
Musicalstroom
Wanneer je plezier hebt in zingen, dansen of toneelspelen, dan vind je onze musicalstroom misschien wel leuk. Je krijgt (twee uur in de week) zangles, dans en drama. Er zijn ook leerlingen die voor de musicalstroom kiezen omdat ze wat verlegen zijn of beter willen leren presenteren. Wanneer je op het toneel kunt staan voor een groot publiek, kun je met gemak je spreekbeurt houden voor je klas of een verhaal voor een grotere groep toehoorders. De musicalstroom is niet verplicht. Je ouders betalen een extra bijdrage voor deze stroom.